เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 17:30 น.
วันเสาร์ : 8:30 - 17:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)  
ลูกค้าสัมพันธ์
(038) 500-488
ญี่ปุ่น  
ไทย
         
 
 
   
 
   
   
           
 

The best rental branch new construction machinery from Japan
and professional sales used construction machine from Japan
In the last two decades, Aktio (Thailand) Co., Ltd. has been in the
business of construction tools and machines rental service and a dealer
of high quality secondhand machines from Japan. The company is the first
machines rental center in Thailand. Hence, among the contractors the name
of Thaitech comes in the top list. Since the company provides the alternative
choice for the 'contractors' to make better 'profits' from each obtaining projects.
One reason is that the contractors do not need to invest in the new machines
and this saving the budget at hand.

 
     
     
     
   

 

 
   
                 

 

       
           
           
           
           

 Japan
AKTIO Corporation

บริษัท อากทิโอะ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่างประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลก่อสร้าง และบริการขายเครื่องจักรกลก่อสร้าง
รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น
ที่อยู่:
สำนักงานใหญ่ : Asahi Bldg. 7F, Nihonbashi 3-12-2, Chuo-ku,
Tokyo 103-0027 Japan.
โทรศัพท์ : 81-3-6854-1411
โทรสาร : 81-3-3276-3221
เว็บไซต์ : www.aktio.co.jp
 
     

 

Singapore
AKTIO Singapore Pte Ltd. / AKTIO Pacific Trading Pte Ltd.

บริษัท อากทิโอะ สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด และ บริษัท อากทิโอ แปซิฟิก เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นบริษัทเครือข่ายต่างประเทศ ที่สิงคโปร์ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลก่อสร้าง

Address:
AKTIO Singapore Pte Ltd. / AKTIO Pacific Trading Pte Ltd.
Head Office :
No. 11 Pioneer Sector 1,
Jurong Singapore 628422 Singapore
Telephone : 65-68616777
Fax : 65-68621355
Website : www.aktio.com.sg
 
   
 
Malaysia
Aktio Malaysia Sdn Bhd

บริษัท อากทิโอะ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเฮสดี เป็นบริษัทเครื่อข่ายต่างประเทศ ที่มาเลเซีย
ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลก่อสร้าง
Address:
Aktio Malaysia Sdn Bhd
Head Office : No.11 Jalan Teras 1,Kaw. Industri Teras, Taman Industri Selesa Jaya 43300 Balakong Selangor Malaysia
Telephone :(60) 03-89623800
Fax : (60) 03-89623900
Website : www.aktio.com.my
 
   
   
   
       
 
         
                   
       
                   
                   
                   
                   
                   
                 
 
     
  © บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์.